Vitajte na našej stránke


Sme firma zaoberajúca sa animačnými službami. Pracujú pre nás vyškolení animátori.
Animačné programy robíme pre všetky vekové kategórie. Jednotlivé aktivity prispôsobíme priestoru, v ktorom sa budú realizovať.

 


Deti majú od prírody vlohy pre skúmanie, objavovanie nového, voľnosť a dobrodružstvo.

Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo by naozaj chceli robiť naše deti (nie my!).

Ak dieťa cieľavedome, malými krôčikmi a najmä zábavnou formou učíme už od najútlejšieho veku sústrediť pozornosť na vec ktorá ho baví, vráti sa nám to stokrát.

Váš Anima team

 

Milí rodičia a pedagógovia!

Rada by som Vám predstavila tím mladých ľudí, ktorí milujú prácu s deťmi. Robíme profesionálne animačné programy pre všetky vekové kategórie.

Našou prácou, poslaním, ale aj zábavou je baviť deti, nachádzať čo ich teší a rozvíja. Aktivity vieme prispôsobiť rôznym témam, priestoru a príležitostiam. Ku každému krúžku majú  naši lektori vypracovaný individuálny plán a množstvo pomôcok, ktorými deti zaujmú.

Okrem vedenia záujmových krúžkov v škôlkach, organizujeme aj detské oslavy, firemné akcie, detské tábory a školy v prírode.

Odborné základy pre prácu s deťmi a vedenie animátorov som získala štúdiom odboru Animátor, na Pedagogickej akadémii v Modre. V roku 2012 som úspešne ukončila Magisterské štúdiu. Moju odbornosť dopĺňajú aj viaceré absolvované, certifikované školenia zamerané na prácu s deťmi. S deťmi pracujem už desať rokov a vďaka mojim dvom dcérkam sedem dní v týždni.

Som presvedčená, že vzdelanie, roky skúseností, nadšenie a dobré nápady Anima tímu budú prínosom pre Vaše deti, pomocou pre pedagógov a inšpiráciou pre Vás, rodičov!

 

Mgr. Miroslava Kubovová

lektor, manažér Anima tímu